رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور :

بسیاری از زیرمجموعه‌های نعمت‌زاده مالیات نمی‌دهند

رئیس کل سازمان مالیات کشوردرواکنش به انتقادات اخیر وزیر صنعت از نظام مالیاتی گفت: این سازمان در چارچوب قانون مالیات دریافت کرده و فراتر از آن عمل نکرده است.

آخرین اخبار