بی اعتنایی شبکه‌ تازه تاسیس به اذان

یکی از شبکه‌های تازه تاسیس سیما بدون توجه به موعد اذان، پخش برنامه‌های خود را ادامه می‌دهد.

آخرین اخبار