مجموعه مقررات بین المللی فوتبال کتاب شد

به گزارش نسل بیدار ، این کتاب که امروز کار چاپ و نشرش به اتمام رسیده نتیجه تلاش های چندین ماهه عزیزالله محمدی رئیس اتحادیه فوتبال و دکتر مهدی محمودی مشاور حقوقی اتحادیه فوتبال می باشد . عزیزالله محمدی در گفت و گو با ورزش سه در رابطه با این کتاب اظهار کرد : وجود […]

آخرین اخبار