رحمانی‌فضلی:

روحانی اصلاح‌طلب نیست و همه ما اعتدالی هستیم

وزیر کشور با تاکید بر رویکرد اعتدالی تمام اعضای دولت گفت: روحانی هم اصلاح‌طلب نیست و همه ما اعتدالی هستیم.

آخرین اخبار