امیر قطر به مراسم سوگند عبدالفتاح السیسی دعوت نشد

درپی تنش چندماه در روابط قطر و مصر، امیر قطر برای شرکت در مراسم سوگند عبدالفتاح السیسی رئیس جمهوری جدید مصر دعوت نشد.

آخرین اخبار