جاده ای که کاسه سوپ شد

گرمای شدید ناشی از یک آتشفشان زیرزمینی جاده پارک ملی «یلواستون» را در ایالت «وایومینگ» آمریکا کاملا ذوب کرد.

آخرین اخبار