رابطه شکر با سرطان را بدانید

تحقیقات نشان می‌دهد که مصرف شکر برای سرطان به عنوان یک سوخت عمل کرده و در بروز آن بسیار نقش مهمی را ایفا می کند.

آخرین اخبار