برای مهار سونامی ‏قلیان/

نامه مهم ۴ هزار متخصص پزشکی کشور به رئیس جمهور

بیش از ۴ هزار متخصص پزشکی کشور برای مهار سونامی ‏سرطان (قلیان) از رئیس جمهور در خواست کردند تا بر اساس قوانین موجود ‏جلوی گسترش روز افزون این پدیده خانمان سوز گرفته شود.

آخرین اخبار