سومین قاتل دنیا را بشناسید! (اینفوگرافی)

در این طرح سعی شده براساس شعار سال ۲۰۱۳ بهداشت جهانی ضمن بارز نشان دادن خطرات فشارخون در زندگی امروز، راهکارهای آسان، طبیعی و بدون عارضه طبق طب سنتی و گیاهان داروئی برای کنترل آن ارائه شود.

آخرین اخبار