سن ازدواج در کتاب سوم دبستانی‌ها/عکس

در کتاب مطالعات اجتماعی سوم ابتدایی‌ها، سن ۲۴ سالگی برای ازدواج در نظر گرفته شده است.

آخرین اخبار