کارگران ساختمانی رکورددار تلفات حوادث کار

پس از انتشار آمار حوادث ناشی کار باز هم کارگران ساختمانی سرلیست تلفات حوادث کار هستند که از کل تلفات، ۳۳۳ تن از جان باختگان سهم کارگران ساختمانی بوده است.

آخرین اخبار