ابراهیم رزاقی مطرح کرد:

۱۳۰۰ میلیارد دلار واردات؛ از دولت هاشمی تا روحانی/با این رقم، ۱۳۰ میلیون شغل ایجاد می شد

ستاد اقتصاد دانشگاه به انتقاد از نوع کالاهای وارداتی پرداخت و خاطر نشان کرد: متاسفانه ۸۰ درصد کالاهای وارداتی به کشور ما از نوع مصرفی هستند.

آخرین اخبار