سوسکی که هوا را تمیز می کند

محققان فنلاندی دریافتند که وجود نوعی سوسک در دامداریها برای کاهش انتشار گاز گلخانه ای متان موثر است.

آخرین اخبار