جوانانی که از سفارت آمریکا به جبهه رفتند/عکس

همان جوانانی که ۱۳ آبان سال ۱۳۵۸ سفارت آمریکا را فتح کردند با شنیدن ناقوس جنگی که صدام به صدا در آمده بود اولین نفراتی بودند که خود را به جبهه های نبرد رساندند. جمعی از همان دانشجویان در عملیات بیت المقدس و فتح خرمشهر به شهادت رسیدند

آخرین اخبار