در پارس آباد رخ داد؛

خارج کردن سوزن از معده یک زن پس از ۲ سال

یک جراح عمومی در پارس آباد مغان، در یک عمل موفقیت آمیز، موفق شد یک سوزن خیاطی را از معده یک زن ۲۴ ساله خارج کند.

آخرین اخبار