در پی تشدید حملات هوایی اردن:

خاندان هاشمی و موج سواری بر مرگ خلبان

از زمان مرگ خلبان الکساسبه، دولت هاشمی بارها مناطقی را در سوریه بمباران نموده است.

آخرین اخبار