راهکار امام مجتبی برای کاهش نصف هزینه های زندگی

حتی اسراف در وضو یا غسل در استفاده بیش از حد از آب است تا جایی که پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله می فرماید: «در وضو و در هر چیزی می تواند اسراف راه یابد.»

یک آیه قرآن بخوانیم؛جایگاه بهشتیان

قرآن کتابی است عظیم الشأن که ما معمولا از توجه به آن غافل بوده ایم و قلبی که در آن چیزی از قرآن نباشد، همچون خانه ویران است.

آخرین اخبار