آیا کسب سود سرشار بانک‌ ها ناشی از فعالیت‌ های اقتصادی است؟

دیدن شعبات گوناگون بانک‌ها با اسامی گوناگون در هر کوچه و برزن این سؤال را ایجاد می‌کند که این امر چه تأثیری بر پیکره‌ی اقتصاد خواهد گذاشت؟ آیا باعث افزایش رشد اقتصادی خواهد شد؟

نگاهی به مسئله جنجال برانگیز وجود ربا در سیستم بانکی:

جنگ با خدا در لباس بانکداری

بحث وجود ربا در سیستم بانکداری ایران یکی از جنجال برانگیز ترین مسائلی است که در سالیان اخیر به آن پرداخته شده و نظر بسیاری را به خود جلب کرده است.

مظاهری: روش محاسبه نرخ سود بانکی غلط است

دهمین مناظره تلویزیونی با موضوع “نرخ سود بانکی” لحظاتی قبل با حضور نمایندگان بخش خصوصی و بانکی‌ها آغاز شد.

آخرین اخبار