رئیس شرکت پخش فرآورده های نفتی شهرضا:

مشکل دستگاه های سوخت شهرضا برطرف شد

رئیس هیات نفت شهرضا گفت: مشکل دستگاه های کارت سوخت سراسری بود و در حال حاضر این مشکل در شهرضا برطرف شد.

آخرین اخبار