اختراع هواپیمای ایرانی با سوخت باد!

محققان دانشگاه آزاد اسلامی هواپیمایی را طراحی کردند که سوخت آن باد است.

آخرین اخبار