نمره قبولی منتقدان به «کیمیا»

جواد افشار و «کیمیایش» حالا یک پای ثابت شب‌های خانه‌های ایرانی شده‌اند و بینندگان برای هوش و گوش سپردن به سریال او و دل دادن به اتفاقات و ماجراهای آن پای تلویزیون می نشینند.

آخرین اخبار