سرپرست مرکز بهداشت شهرضا:

سوانح ترافیکی ۳۲ درصد حوادث شهرضا را به خود اختصاص داده‌اند

سرپرست مرکز بهداشت شهرضا گفت: بالاترین حوادث موجود، مربوط به سوانح ترافیکی با ۳۲ درصد موارد و پایین‌ترین میزان آسیب‌ها مربوط به سوانح سوختگی با ۲ دهم درصد از مجموع آسیب دیدگان بوده است.

آخرین اخبار