سرپرست مرکز بهداشت شهرضا:

سوانح ترافیکی ۳۲ درصد حوادث شهرضا را به خود اختصاص داده‌اند

سرپرست مرکز بهداشت شهرضا گفت: بالاترین حوادث موجود، مربوط به سوانح ترافیکی با ۳۲ درصد موارد و پایین‌ترین میزان آسیب‌ها مربوط به سوانح سوختگی با ۲ دهم درصد از مجموع آسیب دیدگان بوده است.

سرپرست مرکز بهداشت شهرضا:

سوانح و حوادث ترافیکی در شهرستان شهرضا رو به افزایش است/ سوانح و حوادث دومین علت مرگ و میر در شهرضا

سرپرست مرکز بهداشت شهرضا گفت: بررسی‌ها نشان می‌دهد که سوانح و حوادث به ویژه حوادث ترافیکی در شهرستان رو به افزایش است.

آخرین اخبار