مردم خواستار رفع موانع تولید برای حل مشکلات اقتصادی شدند

برنامه پایش در سوال نظرسنجی خود پرسید: برای حل مشکلات اقتصادی کشور کدام راه باید در اولویت کارهای دولت باشد؟ ۱- رفع موانع تولید و کسب و کار، ۲- رفع تحریم‌ها

آخرین اخبار