مدیرکل موزه‌های سازمان میراث فرهنگی:

تغییر کاربری برخی موزه‌های کلنگ‌زده شده

مدیرکل موزه‌های سازمان میراث فرهنگی از تغییر کاربری برخی موزه‌های کلنگ‌زده شده به علت اشکال در جانمایی آنها خبر داد.

آخرین اخبار