ماجرای آبیاری با جوهر برای قرمزتر شدن هندوانه

پخش شدن شایعه آبیاری با جوهر برای قرمزتر شدن رنگ هندوانه خبر ساز شد.

احکام ویژه ماه رمضان

آیا زن باردار یا شیرده می تواند روزه نگیرد

اگر بر اثر روزه، خوف ضرر بر جنین داشته باشد و خوف وى هم داراى منشأ عقلایى باشد، افطار بر او واجب است و در غیر این صورت واجب است که روزه بگیرد.

آخرین اخبار