نقشه شوم مرد شیطان صفت برای تجاوز به کودکان بی‌گناه

مردی ۳۰ ساله به نام کریپ پاتریک جیمز فردریکس بعد از دزدیدن اتوبوس مدرسه و پیدا کردن لیست کودکان و همچنین آدرس خانه هایشان ، به دنبال آنها می رود.

آخرین اخبار