وقتی کلاغ از عقاب سواری می گیرد

عکس تازه‌ای از فو چانعکاس نشنال جئوگرافیگ دیده می‌شود که در آن کلاغی در حال سواری گرفتن از یک عقاب دیده می‌شود.

آخرین اخبار