مرگ زوج سالمند زیر ۲۴ تن آسفالت

سرهنگ شاکری گفت: در این سانحه دلخراش تریلر حامل آسفالت بر روی خودرو سواری پژو واژگون شد و راننده ۶۸ ساله به همراه زن ۵۵ ساله جان باختند.

آخرین اخبار