خودروی بلوطی+تصاویر

یک فرد بازنشسته، دو سال تلاش کرده و داخل و خارج خودروی خود را با قطعات بلوط پوشانده است

آخرین اخبار