رییس هیئت سوارکاری شهرضا:

مسابقات سوارکاری بانوان در آینده نزدیک در شهرضا برگزار می‌شود

رئیس هیئت سوارکاری شهرستان شهرضا گفت: در آینده‌ای نزدیک مسابقات سوارکاری بانوان در شهرضا برگزار می‌شود.

آخرین اخبار