مرامنامه دانش آموزان شهرضایی برای رسانه

معاون فرهنگی اجتماعی شهرداری شهرضا گفت: “مرامنامه رسانه ای من و والدینم در فضای مجازی” برای نخستین بار در ایران توسط دانش آموزان شهرضایی و در حضور والدین رونمایی و امضا شد.

آخرین اخبار