یک سوم جمعیت کشور از آموزش‌های کافی مدرسه‌ای محروم بوده اند

رئیس سازمان نهضت سواد آموزی کشور گفت: یک سوم جمعیت کشور آموزش‌های کافی مدرسه‌ای دریافت نکرده‌اند.

آخرین اخبار