پرونده‌ای که در وین از مذاکرات هسته‌ای ایران مهم‌تر است

لاوروف نشستی تقریباً دو ساعته با جان کری داشت و بنا بر آنچه شخصاً به روزنامه‌نگاران گفت، خیلی جزیی به موضوع هسته‌ای در این نشست پرداخته شد.

آخرین اخبار