مُدی که سرطان‌زاست

فصل تابستان دریاها و استخرها منظره متفاوتی به خود می‌گیرند. در گذشته بیشتر افراد برای شناکردن به سواحل و استخرهای حتی روباز می‌رفتند.

پرونده‌ای که در وین از مذاکرات هسته‌ای ایران مهم‌تر است

لاوروف نشستی تقریباً دو ساعته با جان کری داشت و بنا بر آنچه شخصاً به روزنامه‌نگاران گفت، خیلی جزیی به موضوع هسته‌ای در این نشست پرداخته شد.

آخرین اخبار