اینبار نوبت به شهردار اسبق تهران رسید؛

موضع گیری چندباره اصلاح طلبان در برابر امام

در حالی که اصلاح طلبان پیش از این بارها در سخنان خود انحراف از انقلاب را نشان داده بودند الویری مدعی شد که تسخیر لانه جاسوسی جزء اشتباهات انقلاب بوده است.

آخرین اخبار