پس از گذشت 2 ماه

کسی نماند که «نجفی» تغییر ندهد/نجفی و سوئیچ بولدوزر‌

رئیس سازمان میراث فرهنگی و گردشگری با گذشت ۲ ماه و اندی از حضورش در این سازمان تمام معاونان دولت قبل را تغییر داد، در آخرین تغییر رخ داده، منوچهر جهانیان، معاون گردشگری هم جابجا شده و برای تدریس گردشگری به دانشگاه برمی گردد.

آخرین اخبار