یک مسئول پزشکی قانونی مطرح کرد:

افزایش ۸.۵ درصدی مرگ ناشی ازمصرف مواد در زنان

محمدرضا قدیرزاده از افزایش مرگ ناشی از مصرف مواد مخدر در زنان خبرداد و گفت:در۶ماهه امسال شاهد افزایش۸.۵ درصدی مرگ ناشی از سوءمصرف در زنان بودیم.

آخرین اخبار