عکس /سوء استفاده احمقانه شرکت رجاء از سخنان رهبری

شرکت رجاء در حالی از این سخن هبری در ایام نوروز استفاده کرده بود که ایشان در رابطه با توسعه خطوط راه آهن کشور خطاب به مسولان این سخن را گفته بودند اما استفاده از این جمله در بنرهای نورزی معنای دیگری می‌دهد و مصداق بارز سوء استفاده از سخنان رهبری است.

آخرین اخبار