پنجمین دوره مدرسه تابستانی رویان افتتاح شد

پنجمین دوره مدرسه تابستانی پژوهشکده رویان با هدف ارتقا سطح علمی کشور و تبادل دانش و با حمایت ستاد توسعه علوم و فناوری های سلول های بنیادی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری روز گذشته (یکشنبه) افتتاح شد.

آخرین اخبار