هواپیمایی با قدرت پرواز به مدت ۵ سال مداوم

سطح بالای بال و دم هواپیما با سه هزار سلول خورشیدی پوشانده می شود که می تواند روزانه در ارتفاع ۲۰ کیلومتری سطح زمین، هفت کیلووات برق تولید کند. این هواپیما بالاتر از ابرها پرواز می کند و از این رو اختلالات آب و هوایی بر آن تاثیر نمی گذارد.

آخرین اخبار