جبهه واحد تندروهای سلفی علیه شیعیان شمشیر کشیدند/ تلاشهای فراگیر برای تجزیه عراق

سلفی های تندرو بسیار امیدوار هستند که با زدن ضربات مهلک به مردم و پلیس عراق بیشتر از هر زمان دیگری دولت مرکزی عراق را تشویق کنند که به جدایی مناطق سنی نشین در قالب اقالیم فدرال رای مثبت بدهد. به طوری که با ایجاد فضای گاز انبری برای دولت مرکزی نوری مالکی را تحت […]

آخرین اخبار