جرم‌ گوش را پاک نکنید

دکتر خسرو ایرانفر اظهار کرد: قسمت ابتدایی گوش پاک کن به اندازه قطر داخلی گوش است و قطعا چنین وسیله‌ای نمی‌تواند ابزار مناسبی برای پاک کردن گوش باشد.

آخرین اخبار