بخشدار مرکزی شهرضا:

سند ملی تغذیه فرصتی برای بهبود شرایط امنیت غذایی در شهرضا است

بخشدار مرکزی شهرستان شهرضا گفت: سند ملی تغذیه فرصتی مناسب برای بهبود شرایط امنیت و سلامت غذایی در شهرستان بوده و باید استفاده بهینه‌ای از این فرصت شود.

معاون صنعت، تجارت شهرضا:

استفاده از جوش‌شیرین و جوهر قند، سه نانوایی را در شهرضا پلمب کرد

معاون اداره صنعت، معدن و تجارت شهرضا گفت: در دو ماهه گذشته سه نانوایی به دلیل استفاده از جوهر قند و جوشه شیرین در شهرضا پلمب شدند.

کارشناس نظارت بر شبکه بهداشت شهرضا:

شیرهای خام ورودی به کارخانه‌های شهرضا بررسی و نظارت می‌شود

کارشناس نظارت بر شبکه بهداشت شهرضا گفت: شیرهای خام در بدو ورود به کارخانه‌های تولیدی از نظر دارا بودن آنتی‌بیوتیک بررسی می‌شوند و در صورت دارا بودن آنتی‌بیوتیک وارد کارخانه نمی‌شوند.

آخرین اخبار