مسئول کمیسیون بانوان فرمانداری شهرضا:

مرکز تخصصی زنان در شهرضا ایجاد می‌شود

مسئول کمیسیون امور بانوان فرمانداری شهرضا گفت: در راستای سلامت جسمی بانوان ضرورت دارد در شهرستان یک مرکز تخصصی زنان با قیمت مناسب ایجاد شود تا پایش سلامت و غربالگری بانوان در این مرکز انجام شود.

آخرین اخبار