جهاد نکاح ‌در هیچ جای دنیا ‌مورد قبول نیست

دبیر شورای نگهبان گفت: بدترین و زشت‌ترین فعالیت گروه داعش جهاد نکاح است که در هیچ جای دنیا این عمل مورد قبول نیست.

آخرین اخبار