شناسایی و انهدام دو تیم تروریستی وارد کننده سلاح به کشور

روابط عمومی وزارت اطلاعات در اطلاعیه شماره یک خود آورده است: از جمله آخرین توطئه‌های کشف شده، مربوط به ورود تعداد فراوانی سلاح سبک به کشور است؛ ردگیری های اطلاعاتی و امنیتی به عمل آمده، منجر به شناسایی و ضربه به دو تیم تروریستی عامل ورود «سلاح سبک» از مرزهای غربی و شرقی کشور شده […]

آخرین اخبار