فرمانده ناحیه مقاومت بسیج شهرضا:

مهم ترین سلاح دشمن در جنگ نرم ماهواره است

فرمانده ناحیه مقاومت بسیج شهرضا گفت: در حال حاضر مهم ترین سلاح دشمن ماهواره است و روحانیون و ائمه جماعات در موضوع آسیب شناسی ماهواره باید مشارکت فعال داشته باشند و آسیب ها و خطرات آن را به جامعه انتقال دهند.

آخرین اخبار