تاثیر سلاحهای آمریکایی بر کودکان عراقی/ عکس۱۶+

به گزارش نسل بیدار  اکنون از نظر آمریکا بشار اسد جنایت کار است اما کسانی که کودک سه ساله شیعه را به دار می آویزند جنایتکار نیستند. بشار اسد چون مقابل رژیم صهیونیستی ایستاده است ظالم است اما کسانی که قلب یک شهید را از سینه اش بیرون آورده و در مقابل دوربین آن را […]

آخرین اخبار