عضو شورای انقلاب فرهنگی:

منبع اصلی درآمد آمریکا فروش سلاح‌های کشتار جمعی و جنگ فروشی است

استاد حوزه و دانشگاه گفت: منبع اصلی درآمد آمریکا علم و تکنولوژی نیست، بلکه فروش سلاح‌های کشتار جمعی و جنگ فروشی است که در هر کجای جهان که جنگ می‌بینند پیش قدم شده و علاوه بر آن دومین صادرات خود را سکس، قمار و فساد قرار داده‌اند.

آخرین اخبار